Русенската фирма „Марпекс Агро“ получи голямата награда в раздел „Животновъдство“ от Конкурса за иновации, който бе организиран в рамките на Международната селскостопанска изложба „Агра 2014“. Призът бе връчен в Пловдив от министъра на земеделието и храните Димитър Греков, под чиято егида се провежда изложението.
Както „Утро“ писа, „Марпекс Агро“ представи една от световните новости на изложбата - иновативна система за точно и икономично дозиране на храната за животни Siloking Wireless. Новият безжичен терминал се използва за управление на смесители и разпределители на фураж.
„Агра“ продължава до събота в Международен панаир Пловдив с участието на 479 изложители от 22 държави. В експозициите са показани технологии, машини и инвентар за растениевъдството и животновъдството, семена и посадъчен материал, средства за растителна защита, опаковки и опаковъчна техника, софтуерни решения за оптимизиране на дейността на производителите, постиженията на научните институти от Селскостопанската академия. Русенските изложители са общо 9.