Нова наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи внася кметът Пламен Стоилов за разглеждане в местния парламент. Проектът е разработен от работна група, а целта му е ясен регламент, уеднаквяване на изискванията и на тарифите, попълване на дупките в нормативния акт, както и наказателна отговорност при нарушаване на правилата.
В новата Наредба 7 се създават текстове за реда и начина на поставяне на знамена, транспаранти, хоругви и на монументално-декоративни елементи.
През годините най-предпочитаната външна реклама е била върху рекламни елементи до 3 кв.м. Към настоящия момент информационно-указателните табели върху стълбовете са най-много - 500 бр. Транспарантите са 13, преносимите табели - 40, върху собствен носител - 50 броя. Напоследък все по-често търговците предпочитали подвижните табели.