Служители от Службата по геодезия, картография и кадастър в Русе организираха вчера предупредителна стачка. 
Председателят на синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ Кирил Черкезов заяви, че исканията са заплатите да се повишат с над 20% смятано от 1 октомври. 
„Необходими са 600 000 лева“, каза Черкезов. 
Диана Иванова, началник на Службата по геодезия, картография и кадастър в Русе, обясни, че заплатите им не са увеличавани от две години. 
„В Службата в града работят деветима служители. Нашата професия е висококвалифицирана и много отговорна. През последните две години се забелязва текучество на кадри. Имаме много работа. Средната работна заплата е 1000 лева бруто“, каза Иванова. 
Ако исканията на служителите не бъдат чути, ще обявят безсрочна стачка.