Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Конституция на  Република България, чл. 39.
Създадохме сдружението „Проект 7000“, за да бъдем полезни на обществото и в частност на развитието на нашата община Русе. Има проблеми, решаването на които изисква обединението на много усилия на местно и на национално ниво. Това означава, че гражданите трябва да изискват от партиите, въпреки дълбоките си различия, да могат по конкретни проблеми в интерес на общността, да действат заедно. Да не забравяме, че всички народни избраници (народни представители, общински съветници и други), се заклеват във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа, а не от партийните си интереси.
Да разгледаме идеята Община Русе да получава част от прихода от такси за преминаване през Дунав мост на автомобили.
Спираме се точно на този въпрос, защото вече е разглеждан, но без успех за Русе
И така: има ли право Община Русе да получава част от въпросната такса?
Сложен проблем. Според Конституцията държавата подпомага териториалните органи и дейности чрез финансовата политика (чл. 20) и  чрез средства от бюджета и по друг начин подпомага нормалната дейност на общините (чл. 141), като постоянните финансови източници на общината се определят със закон. Следователно няма пречка за решаване на въпроса в интерес на Община Русе.
Ето три основни аргумента против получаването на приход за Община Русе, извлечени от отзиви на граждани:
1. Мостът е построен от държавата и е държавна собственост
следователно Русе не може да има претенции.
2. Ползите за Русе от Дунав мост не са смешните такси
които се получават, а това, че ни превръща във важен пътен възел и ни слага на паневропейския транспортен коридор 9, който тук се пресича с транспортен коридор 7 - река Дунав. Така Русе става идеален транспортен и логистичен център и удобна локация за множество чуждестранни инвеститори. Няма смисъл Русе да има претенции.
3. Приходите от такси се използват за поддръжка на моста
в която Община Русе не участва и затова не може да има претенции.
По първия аргумент може да се каже следното:
Дунав мост и инфраструктурата, която го свързва с националната пътна мрежа може да са държавна собственост, но все пак са на територията на Община Русе, затова може да се претендира не за цялата такса, а за част от нея.
Вторият аргумент е по-интересен
Действително Русе би трябвало да бъде транспортен и логистичен център. Така ли е на практика? Да припомним, че летището буренясва, река Дунав през летните месеци често не е плавателна в българския участък, а магистрала Русе-Велико Търново ще има, ама друг път. Да припомним, че населението на Русе се топи с бързи темпове. За миналата година намаля с 1700 човека. Тези данни показват, че работата с логистичния център няма да я бъде и ползата е виртуална. За сметка на това вредните последици от трафика са реални - задръстване, катастрофи и изгорели газове на 2000 камиона дневно.
В третия аргумент на пръв поглед също има логика, но тя започва да се губи
когато разгледаме сумите, които постъпват. За последните години таксите на Дунав мост ежегодно генерират приходи от порядъка на 30-40 милиона лева. Ако допуснем, че тази сума наистина се изразходва за поддръжка, то Русе щеше да разполага с едно от най-модерните мостови съоръжения в Европа. Реалността, за съжаление, е друга. 
Справки от предишни години показват, че за ремонт се харчат незначителна част от приходите
За да изясним докрай този въпрос, възнамеряваме да изискаме актуални данни по Закона за достъп до обществена информация. 
От Закона за политическите партии е известно, че дейността на партиите е публична. Те получават държавна субсидия и безвъзмездно ползват помещения за осъществяване на дейността си. Следователно част от издръжката на партиите е събрана от българските данъкоплатци и по тази причина всяка партия трябва да зачита всеки данъкоплатец. Уважението се изразява и в това, когато граждани зададат въпрос на партия, тя да отговори. Зададохме същия въпрос на партиите, които се борят за нашето доверие. 
Получихме отговори от представители на три политически формации - „Има такъв народ“, „Демократична България“ и „Български възход“
за което им благодарим. Становищата им са публикувани на фейсбук страницата на сдружение „Проект 7000“. Всички от отговорилите са единодушни, че е редно някаква част от тези приходи да постъпват в бюджета на Община Русе. Предложенията за размера на сумата варират между 10% и 50% от прихода. От отговорите им също става ясно, че има възможности това да стане реалност, без да се преминава през твърде сложни нормативни и законодателни процедури. Например, възможно решение на въпроса минава през допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата и евентуални допълнения в него, което не изисква кой знае какви усилия, стига да има политическа воля и единодействие. За целта
ще са нужни общи и координирани действия от страна на русенските народни представители
За съжаление, останалите политически формации не отговориха на въпросите ни и не се ангажираха да заемат позиция по тази тема. Надяваме се това да се промени след поставеното ново начало на тази дискусия. Гражданите също трябва да изиграят своята роля като изискват действия от народните представители, които са избрали.

Александър АЛИПИЕВ
Митко КУНЧЕВ
Сдружение „Проект 7000“