Нов заместник-председател има Районният съд в Русе. По предложение на председателя Елена Балджиева Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет вчера назначи на поста съдия Ивайло Йорданов.
Магистратът е с най-високия ранг в съдебната система - „съдия във ВКС и ВАС“. В Районния съд постъпва на 1 юли 2016 година, преди това правораздава в Бяла и в Свищов. Юридическото си образование е завършил в Русенския университет през 2003 година.