Филтри на комините ще пречистват дима от сградите, отоплявани с печки и котли на твърдо гориво, заради мръсния въздух у нас, съобщава "Монитор". „Има идея за подкрепа на индивидуални очистителни съоръжения за всяко домакинства или по-малки сгради”, заяви зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев. По думите му много домакинствата са предпочели да се отопляват с твърдо гориво, тъй като е най-евтиният вариант.
Това обаче води до повишено съдържание на фини прахови частици във въздуха. Идеята е тази мярка да се финансира със средства по Оперативна програма „Околна среда”. През следващите 7 г. бюджетът на програмата ще бъде 1,4 млрд. евро, като един от основните приоритети ще е именно опазване на чистотата на въздуха. 

По данни на Европейската агенция за опазване на околната среда българите дишат най-мръсния въздух на Стария континент. Заради тези резултати от ЕК поискаха от екоминистерството да определи каква сума ще е нужда за изграждане на система за мониторинг за въздуха и парниковите газове. От МОСВ пък предложиха нови изисквания за качеството на твърдите горива с цел по-малко замърсяване на въздуха.

„Въпросът е заедно с министерството на икономиката и енергетиката да определим кой контролен орган ще има капацитет и възможности реално да следи за качеството на въглищата за битово отопление”, уточни зам.-министърът на екоминистерството. В сферата на отпадъците през следващите 7 г. България няма да изгражда нови депа, а ще модернизира старите. Според Закона за управление на отпадъците (ЗОУ) до юни всяка община трябва да изгради площадка, на която всеки гражданин може да изхвърли ненужните си вещи.

„На този етап общините нямат готовност да изпълнят законовата норма да организират тези общински центрове до лятото. Затова най-вероятно ще им дадем още 6 месеца”, обясни още Георгиев. Той уточни, че следващата седмица промените в ЗОУ трябва да влязат в Министерски съвет. Те предвиждат автоморгите също като пунктовете за изкупуване на скрап да плащат банкова гаранция. Сега автоморгите работят само с разрешение за изкупуване на пластмаса и хартия, за което не се изисква гарант. След влизане в сила на промяната автоморгите, хванати в нарушение - например да изкупуват скрап, ще загубят банковата гаранция.