„Традиционно свирене на тамбура във фаркашки стил в Русе“ е кандидатурата на областта за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища - България“ тази година. Това стана ясно от проведено заседание на експертна комисия, председателствана от доц. Валентина Ганева-Райчева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.
Русе е единственият град в България, опазил и до днес тази традиция с над 130-годишна история. 
„Номинацията е убедителен пример за съхраняване на знания и умения за културно изразяване от XIX век до днес, които имат важно историческо и художествено значение за града и страната“, посочи областният управител Анатали Станев. 
Кандидатурата бе излъчена от ръководството на Регионалния исторически музей и подкрепена от кмета на Община Русе Пенчо Милков.
Ръководеният от д-р Наталия Константинова Тамбурашкия оркестър, част от Общинския детски център за култура и изкуство, е съставен от 39 изпълнители на възраст от 8 до 40 години. Репертоарът им включва богата палитра от произведения за тамбура на български и чужди композитори. Съществени заслуги към развитието на оркестъра има и бившият директор на СУ „Христо Ботев“ Минко Цочев.