За 4 октомври е насрочено двадесет и третото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за период 2023-2027, предаде Национална селска мрежа. Заседанието ще се проведе онлайн, а дневният ред предвижда само една точка – представяне на актуализирани интервенции, касаещи Зелената архитектура в Стратегическия план.
Към настоящия момент ЕК е одобрила Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика на 9 държави от ЕС – Дания, Финландия, Ирландия, Полша, Португалия, Испания, Австрия и Люксембург.
България все още не е представила официално ревизирана версия на своя Стратегически план.