Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО) и глобалната организация за местните храни и традиционни ястия "Слоу фууд интернешънъл" (Slow Food International) започнаха ново партньорство с цел да помогнат на планинските и островните общности да развият по-устойчиви икономики и да създадат условия, които подобряват поминъка на местните хора, се посочва на сайта на ФАО.
Съгласно тригодишен меморандум за разбирателство (2022-2024 г.) двете организации ще работят заедно в подкрепа на дребните фермери, обитателите на горите и рибарите, живеещи в тези крехки екосистеми, за да запазят тяхното биоразнообразие и агробиоразнообразие. По-специално, партньорството ще работи за разработване на по-приобщаващи системи за хранително-вкусовата промишленост и подобряване на пазарния достъп и веригите за създаване на стойност за дребните производители.
"Чрез насърчаване на приобщаващи и устойчиви хранително-вкусови системи това партньорство ще помогне в подкрепа на тези уязвими общности да подобрят своите местни икономики и поминък, добавяйки по-голяма стойност към техните продукти и традиции, като същевременно запазва ценни природни ресурси", каза заместник-генералният директор на ФАО Мария Елена Семедо.
Според президента на "Слоу фууд" Карло Петрини това партньорство ще помогне за подобряване на селскостопанските вериги с висока стойност, като същевременно запази културното многообразие на местните общности, и ще насърчи устойчивия туризъм като път за използване и опазване на традиционната гастрономия и хранителното биоразнообразие.
Съгласно новото споразумение двете организации ще работят координирано по няколко инициативи за подобряване на селскостопанските вериги за създаване на стойност в крехките екосистеми. Те ще популяризират агроекологията като жизнеспособно решение за устойчиво производство на храна, подпомагайки семейните фермери и дребномащабния риболов.
"Слоу фууд" е международна организация с нестопанска цел, която има за цел да популяризира качествена храна, произведена и разпространявана по екологично и социално устойчив начин. Тя има над 100 000 членове по целия свят и е активна в 150 страни.
ФАО и "Слоу фууд" работят заедно в подкрепа на селските общности и запазване на разнообразието от 2013 г.