Средната месечна заплата в Словения е намаляло значително в реално изражение за една година. Най-новите статистически данни сочат, че брутното заплащане за юли е било със 7 процента по-ниско, а нетното - с 6 на сто спрямо година по-рано, съобщава сайтът „Словения таймс“.
В номинално изражение средната брутна заплата е нараснала с 3,2 процента за една година до 2002 евро, а нетната заплата се е увеличила с 4,3 процента до 1304 евро. Спрямо юни обаче възнагражденията са намалели съответно с 0,3 процента номинално и с 1,3 на сто  реално.
Най-високите средни брутни възнаграждения през юли са изплатени във финансовия и застрахователния бранш - 2862 евро.
Най-голям ръст спрямо юни има в сектора на здравеопазването и социалните грижи, където брутните доходи са нараснали с 3,4 процента номинално и с 2,4 процента реално. Най-сериозно намаление на средната брутна заплата има при заетите в снабдяването с електричество и газ - с 5,1 процента в номинално и 6 процента в реално изражение.