Община Русе спечели окончателно делото за съсобственост на сградата на бившия хотел „Балкан“. С решение на Върховния касационен съд /ВКС/ вече притежаваме половината сграда и имотите, допълващи архитектурния комплекс. Това ще ни позволи да проектираме ремонта му, съобщи кметът Пенчо Милков, който бе инициатор за завеждане на делото.
ВКС всъщност само потвърждава решението на Окръжния съд в Русе от февруари миналата година, който постанови, че собствеността върху комплекса се поделя между мюсюлманското настоятелство и Община Русе в отношение 1216 към 1008 идеални части. Което настоятелството оспорваше, претендирайки, че притежава цялата сграда.
Окончателното решение на ВКС ще даде възможност да се извърши належащият от години ремонт на емблематичната русенска сграда, посочи Пенчо Милков. Той вече е провел предварителните разговори с Главното мюфтийство, на които получил уверения, че то ще се погрижи за имота. Оттам дори обещали зданието да бъде обновено като вакъфските имоти в Пловдив, които са едни от най-красивите сгради в Града на тепетата. 
Общината вече е в много по-силна позиция за тези разговори. Дали за ремонта ще се използват общински или европейски средства, или ще се търси инвеститор, тепърва ще се решава. Такива средства не са предвидени в общинския бюджет, няма и проект, тъй като до този момент Общината не е пускана да влезе в сградата. Единствените ремонти, които са правени досега, са отвън с вишка. Сега най-малкото ще влезем да оправим течовете, за да се съхрани сградата и ще търсим възможности да я ремонтираме, обясни Милков.
Емблематичната сграда, известна днес като „Балкан“, е строена от Русенското мюсюлманско настоятелство в периода 1905 до 1907 година като вакъф - имот, който от наеми да издържа религиозната общност в града. Автор на проекта е тогавашния главен архитект на Русе Тодор Петров, завършил в Гент, Белгия. От първия ден на отварянето му там се помещава хотел „Бристол“, с което име съществува до 1948 година, когато имотът е одържавен и преименуван. Първоначално се нарича „Република“, а после „Москва“.
През 1957 година при пожар изгаря покривът на сградата, целият мансарден (тавански) етаж и е разрушена половината от втория етаж. На следващата година е извършена замяна, като изгорелият имот се придобива от държавата, а мютфийството получава две други сгради. Върху основите и останките от изгорялата сграда до 1962 година държавата извършва надстрояване и пристрояване: доизгражда втория етаж, надстроява мансарден етаж, изгражда покрив и прави пристройка откъм улица „Олимпи Панов“. Комплексът е актуван като държавна собственост и се стопанисва от държавното предприятие „Обществено хранене“ - Русе, което през 1989 година е преобразувано в общинско.
Кашата със собствеността се забърква през 1993 година, когато Русенският районен съд провъзгласява замяната от 1958 година за нищожна и е постановено Общината да върне на Мюсюлманското настоятелство в Русе сграда, каквато вече не съществува. Следват поредица съдебни дела, в които настоятелството претендира за собствеността върху цялата нова сграда. На тези претенции едва сега окончателно слага край Върховният касационен съд.