„Стая за терапия с играчки“ е наречен проектът на сдружение „Еквилибриум“ в партньорство с Институт по интегративна арт терапия под ръководството на Виктория Назаревич, който е насочен за намали възможно най-много травматичното преживяване на деца и хора от други възрастови групи, засегнати от войната на Русия срещу Украйна, чрез използване на методи на куклена и игрова терапия. Проектът се изпълнява не само в Украйна, но и в различни арт центрове в подкрепа на бежанци в Европа.
В Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе, управляван от „Еквилибриум“, по проекта работи Юлия Головко - ръководител на проекта, практически психолог и арт терапевт с широк кръг компетенции в тази сфера и член на асоциацията по развитие на психологическа наука и практика в град Киев. Работата й е подкрепена от Ралица Александрова - социален работник с богат опит в СНЦ „Еквилибриум“. 
„Стаята за терапия с играчки“ вече пое първия си потребител, който откри своята играчка и тя го върна в безопасното му детство.
Помощта е безпратна и може да се потърси от 8 до 17 часа от понеделник до петък в Комплекса за социални услуги на бул. „Липник“ 14. Има и телефон за връзка, на който отговаря ръководителят на Центъра за обществена подкрепа Даринка Миланова - 0884 614 387.