Намерение за инвестиции за увеличаване на производствения капацитет представи на Общинския съвет в Русе „ВИТТЕ Аутомотив България“. Прановете на компанията са да построи и нова производствена сграда с нужната инфраструктура и да открие над повече от 350 нови работни места.
Всичко това изисква придобиването от дружеството на парцел с площ 2115 кв.м. без търг или конкурс, за което общинските съветници трябва да се произнесат на предстоящата сесия.
Дружеството ще кандидатства за издаване на сертификат за инвеститор клас „А“, който му дава право да придобие имота без наддаване, но с изричното съгласие на общинските съветници.