Енергото ми поиска 20 лева за включване на тока, който въобще не е бил спиран. Вярно е, че закъснях с плащането на сметката, но отидох да я погася заедно с лихвите и на касата ме сюрпризираха, че държа пари и възстановяване на захранването, което не е било прекъсвано. Това е абсурд - срещу тези 20 лева не съм получил нито услуга, нито ток, те за мен са произволно и незаконно събирани пари. С този казус се обърна към „Утро“ гражданин, изпаднал в описаната нелепа ситуация.
Случаят не е единствен, постъпвали са и други подобни оплаквания, затова се обърнахме за коментар към „Енерго-Про“.
„Компанията не изисква от клиента заплащането на такса възстановяване на прекъснато захранване, ако прекъсването не е фактически извършено. Съгласно чл. 20 от Общите условия за продажба на електрическа енергия на „Енерго-Про“, към прекъсване на електрозахранването се пристъпва при забавяне на плащането повече от 10 дни след изтичане на индивидуалния срок за плащане на клиента. Компанията пристъпва към тази крайна мярка, едва след като клиентът бъде информиран за забавено плащане чрез писмено предизвестие или SMS напомняне за клиенти, които са посочили телефон за връзка. След като клиентът не погаси задължението си в рамките на допълнително предоставения срок, обектът се включва в списък за прекъсване на електрозахранването и се начислява такса за възстановяване на прекъснатото електрозахранване. Тя се генерира в деня, в който се възлага извършване на прекъсването. Компанията е създала организация за актуализиране на данните от постъпилите плащания и в деня на прекъсването, т.е. непосредствено преди екипите да започнат да изпълняват подадения им график с обекти за изключване. Този списък се актуализира два пъти на ден. По този начин в случаите, при които клиентите са платили задължението си преди актуализацията на списъка, те своевременно се изваждат от него и таксата им се отменя, поради това, че не е извършено прекъсване, обясниха от „Енерго-Про“.
От електроразпределителното дружество признават, че „има и случаи, в които, поради обективни причини (липса на осигурен достъп, недостатъчно време за изпълнение на графика и др.), екипите са възпрепятствани да прекъснат захранването на обектите в списъка. В тези случаи на следващия ден след потвърждаване на информацията от екипите, начислената такса се отменя. Все пак има регистрирани единични случаи, при които плащането е извършено непосредствено преди физическото прекъсване или самото прекъсване не е извършено в деня на неговото възлагане. В случай на подобна ситуация, компанията е предоставила възможност на клиент, заплатил такса, да подаде искане за проверка на обстоятелствата в център за обслужване на клиенти на „Енерго-Про“. Ако резултатът от проверката установи, че клиентът има основание, дружеството възстановява сумата за платената такса.