Около 18% или почти всяко пето от децата на възраст от 5 до 16 години в областта, които по закон трябва задължително да посещават детска градина или училище, са в чужбина. Тази тревожна от всякаква гледна точка картина стана ясна на традиционната среща за издирване на необхванатите в образователната система ученици при областния управител Анатоли Станев. Данните бяха съобщени от началника на Регионалното управление на образованието /РУО/ Росица Георгиева. Те са базирани на информация от Националния статистически институт, според която общият брой на децата на възраст между 5 и 16 години, подлежащи на обхват в образователните институции в област Русе, е 23 356. От тях 19 008 се обучават в предучилищни и училищни институции, а 4932 - не. От тях 4348 деца са извън България.
От тази седмица до края на октомври 31 смесени екипа - колкото и през 2021-а - ще обикалят около 1200 адреса в региона на незаписаните в образователната система деца. В тях ще се включат 489 педагогически специалисти, представители на общините, на дирекциите за социално подпомагане и полицаи. Ръководителите на екипите ще бъдат експерти от РУО. Най-голям е делът на учителите в тях - 334, което е малко над 68% от всички ангажирани с процеса.  
По последни данни към края на април благодарение на работата на екипите за обхват 56 деца и ученици са записани в детска градина или училище, а 13 са преместени в друга образователна институция. Приоритетно през тази година ще се работи за интегрирането на децата от предучилищна възраст, 1-и клас и завършили 7-и клас, но все още не записали се в 8-и.