Когато Господ страдал и възкръснал, станали големи чудеса: някои гробове се разтворили, починали светци оживели и се явили на мнозина в град Йерусалим.
И до днес Христовото Възкресение се съпътства от едно велико чудо, което се наблюдава всяка година при Божия гроб, в деня преди църковния празник Великден.
В Йерусалим, над мястото на Господния гроб, е издигнат малък параклис, а над него - величествен храм. Всяка година на Велика събота православните получават там Благодатния огън. Той има небесен произход и в първите минути след появата си, не пари и не изгаря ръцете и дрехите.
Най-ранните сведения за Благодатния огън са от втория век след Христа. Оттогава досега всякога,
в навечерието на Велика събота загасят всички кандила и свещи в храма
Светските власти правят строг оглед дали няма оставено нещо запалено. После запечатват входа на параклиса, в който е Божият гроб. Православният патриарх на Йерусалимската църква сваля богослужебните си одежди. В бял стихар, пристегнат с кожен колан, той застава пред входа на параклиса. Войници проверяват дали в дрехите на архиерея не е укрито огниво. После премахват печата от входа и патриархът влиза в пещерата с Господния гроб. Там цари мрак. Започва напрегнато чакане - 15, 20 или повече минути, понякога и часове. Притихнал, народът очаква отвън и се моли. Изведнъж във въздуха се появяват светлини, подобни на мълнии. Хората започват да ликуват. От северния отвор на параклиса се показва снопче запалени свещи.
А какво се е случило в пещерата с Господния гроб, разказва самият йерусалимски патриарх.
„Когато вратите зад мен се затвориха, вътре цареше непрогледен мрак. Светлина се процеждаше само през два малки странични отвора. Изведнъж върху мраморната плоча на Божия Гроб забелязах по-светло петно. Отворих молитвеника си и видях, че спокойно мога да чета. Плочата върху Гроба ставаше все по-светла. После върху нея започнаха да просветват като че разпилени разноцветни бисерчета. Те се съединяваха едно с друго.
От цялата плоча струеше светлина
Допрях памук до нейната повърхност и той се затопли. Докоснах с него края на свещта, а тя изпращя и се запали, сякаш беше барут“.
През 17 век, при управлението на султан Мурад Справедливи, арменците подкупили турците, които владеели тогава град Йерусалим, и ги склонили да не допуснат при Гроба православния патриарх. Там влязъл арменски владика, а православните останали пред храма. Всички дьлго очаквали чудото, но Божественият огън не слизал.
Внезапно се чул силен гръм и мраморната колона в двора на храма, до която стояли православните, се пропукала. През цепнатината излязъл огън. Така Благодатният огън отново бил даден най-напред на православните християни.
Години наред учените са търсели обяснение за това чудо - фокус за вярващите или светлината на истината е Благодатният огън. 
Отговорът дава руският физик от Института по атомна енергия Андрей Волков след
проведен научен експеримент в храма на Божи гроб в Йерусалим
52-годишният кандидат на физико-математическите науки винаги се е интересувал от необичайното явление на спонтанното запалване на огъня в храма на Божи гроб, което се случва в навечерието на православния Великден. Волков предположил, че този пламък е плазмен разряд. Тогава му идва идеята за смелия експеримент - да измери електромагнитното излъчване в църквата по време на появата на Светия огън.
„Знаех, че това не е лесно - в светилището с оборудване може и да не ме пуснат. Но все пак реших да поема риска, а всички инструменти да побера в едно обикновено куфарче. Като цяло се надявах на успех. И ми провървя“, разказва ученият Волков.
Той настроил устройството така, че ако по време на появата на Благодатния огън да се получи пик на електромагнитните полета, компютърът ще го фиксира. Ако пламъкът е само фокус за вярващите, тогава това няма да се случи. Волков гледал как патриархът на Йерусалим влиза в храма с куп свещи. В крайна сметка, според легендата, ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.
Фактът, че е станало чудо Андрей Волков разбира преди всички останали в храма - инструментите му показват скок на електромагнитното поле. „Вече е ясно, че Светият Огън не е създаден от хора. Това не е лъжа и измама - физическите му „следи“ могат да бъдат измерени!“, заявява категорично той.