Новото сдружение „Проект 7000“, основано от Митко Кунчев и съмишлениците му от „За, България“ Александър Алипиев, Деян Герасимов, Евгени Недев, Иван Белчев, Йоана Терзиева и Стамен Белчев, за чието създаване „Утро“ съобщи на 12 август, разпространи първата си официална позиция. При учредяването си сдружението обяви следните основни цели: да участва в процеса на формиране на политики и вземане на решения по теми с местно и регионално значение съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво; да подлага на обществено обсъждане теми и проблеми от местно и регионално значение в публичното пространство; да извършва мониторинг на местните власти и да сигнализира обществеността при наличие на техни решения и действия, накърняващи интересите на местните общности и т.н. В този дух е и първото му обръщение към обществеността. Ето какво гласи то.
Ние вярваме, че средата, в която живеем се определя от общите ни действия и бездействия. Вярваме че, за да живеем добре, не можем да се изолираме от всичко, което „не е наша работа“ и да се затворим в свой собствен балон. Средата винаги влияе пряко и косвено на здравето ни, на нашата духовност и култура, на отношенията помежду ни и на материалните ни блага.
Сякаш се примирихме с това да живеем в отровна среда и сме приели за норма разбитите улици и тротоари, мръсния въздух, боклуците, икономическия застой, моралната и духовна деградация, безхаберието на властите, кражбите на публични средства. Но най-тежките последици от това примирение са скъсаните връзки между нас, идеята за „спасяване“ на всеки по отделно и липсата на общност.
Именно развитието на силна местна общност е това, което може да прекъсне този кръговрат, който трови нас и средата ни. Осъзнаване на важността на индивидуалната ни роля в общото; колективното отстояване на общите ни интереси въпреки разделителните линии; поемането на отговорност за собствения принос за развитието на средата - това са реалните измерения на патриотизма и път към подобряване на качеството ни на живот.
Искаме да опитаме да поставим началото на един оздравителен процес. Да преодолеем разделенията и заедно да изградим общност, с която да защитаваме интересите на Русе и региона ни. Да участваме активно при вземането на решения, които ни засягат. Да посочваме и обсъждаме общите ни проблеми. Да изискваме отчетност от местните власти и да следим как си вършат работата. Да настояваме за повече децентрализация, която да отключи потенциала на местни общности като нашата. Никой няма да го направи вместо нас. Ето защо, днес започваме „Проект 7000“.