Регионалното управление на образованието публикува списъка на допуснатите кандидати в директорските конкурси за 8 училища в Русе и областта. Имената в него опровергаха един упорито подхранван през последните седмици екзотичен слух със зле прикрита злонамереност - че хуманитарният зам.-кмет на Русе Енчо Енчев ще бъде кандидат за директор на най-голямото училище в града „Васил Левски“. Името му не фигурира нито сред допуснатите, нито сред недопуснатите до състезанието.
„Утро“ два пъти отказа да публикува „сигурната информация от първа ръка“ заради липса на каквото и да е доказателство и фактите за пореден път потвърдиха, че истината е по-важна от сензацията, каквато подобна кандидатура безспорно щеше да бъде.
Ето кои са кандидатите да оглавят въпросните 8 училища.
По един кандидат има за ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ в Русе - Красимир Няголов, за ПГДВА „Йосиф Вондрак“ в Русе - Даниела Дойнова-Кънчева, ОУ „Олимпи Панов“ в Русе - Вергилия Грънчарова    и Професионалната гимназия в Бяла - Пламен Велев.
По двама са кандидатите за СУ „Васил Левски“ в Русе - Мария Иванова-Тодорова и Росица Кунчева; за ПГО „Недка Иван Лазарова“ в Русе - Стефка Мънгова и Свилен Иванов, както и за ОУ „Петко Рачов Славейков“ в с. Смирненски - Татяна Кюранова и Хабибе Панджарова.
Четирима са желаещите да оглавят ОУ „Братя Миладинови“ в Русе - Камен Минков, Елена Симеонова и Валентин Дочев и кандидатстващата и за „В.Левски“ Росица Кунчева.
Това е първа стъпка към избора на новите директори, но кога ще бъде направена втората, не е ясно. На 10 август Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата щ 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е издадена на 1 юли 2022 г. от министъра на образованието и науката и е обнародвана на 5 юли тази година. 
Административното дело е образувано пред ВАС по жалба на директора на СУ „Д-р Петър Барон“ в Пазарджик, в качеството й на участник в конкурс. Целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, подали жалба или протест, какъвто е случаят с директора на пазарджишкото училище. 
Върховните магистрати приемат, че ако обявените конкурси продължат при действието на оспорения нормативен акт, това би ограничило възможностите на жалбоподателката за успешно участие в конкурса, предвид евентуално несъответствие с поставените в Наредбата изисквания към кандидатите. Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, дават възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в него, реши съдът. Тече седемдневният срок за обжалване на това определение. 

Трима се състезават за Центъра за специална образователна подкрепа

Трима са допуснатите кандидати в конкурса за директор на Центъра за специална образователна подкрепа в Русе, обявен на 5 юли.
Това ка Татяна Кюранова, Кремена Илиева и Дияна Михайлова-Дионисиева. Те обаче също ще изчакат приключването на делото във Върховния административен съд.