От четвъртък, 11 август, защитна маска за лице ще трябва да бъде носена, само когато гражданите се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. Маски ще се изискват и при използването на градския транспорт, както и по време на престоя на съответните спирки/станции, които се намират на закрито. Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца до шестгодишна възраст.
Промените са указани в днешна заповед, подписана от министъра на здравеопазването от служебния кабинет д-р Асен Меджидиев. С издаването на заповедта се цели уеднаквяване на противоепидемичните мерки в България, с оглед етапа на разпространение на COVID-19 към момента. Заповедта ще бъде в сила до 18 август, включително.
В нея е посочено още, че работодателите и органите по назначаване: организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, включително и редовно проветряване и дезинфекция; не допускат лица с прояви на остри респираторни болести до работните помещения и провеждат инструктаж за правилна хигиена. При възможност работата може да бъде организирана и в дистанционна форма или при работно време с променливи граници.
В детските ясли и детските градини трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми на COVID-19 и други заразни болести. Ежедневен филтър е задължителен и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни с цел недопускането на потребители и персонал със симптоми на COVID-19.