През първите шест месеца на тази година в Босна и Херцеговина са регистрирани 594 485 туристически посещения, със 77,8 процента повече, и 1 295 674 нощувки, което е с 68,3 процента повече в сравнение със същия период на миналата година, предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.
В сравнение със ситуацията преди  пандемията от ковид-19, през първите шест месеца на 2019 г. Босна и Херцеговина регистрира 713 745 туристически посещения с 1 454 904 нощувки.
Тази година е по-висок броят на нощувките на местни туристи с 18,7 процента, а на чуждестранни - със 136,4 процента спрямо същия период на 2021 г.
Делът на местните туристи в общия брой нощувки през първите шест месеца е 40,9 на сто, а на чуждестранните - 59,1 на сто.
(Тази информация се разпространява от БТА по договор с босненската агенция ФЕНА)