Министерският съвет прие решение, с което назначава Мария Нейкова за областен управител на област Бургас.
Тя ще заема тази длъжност за втори път след 2021 г. Нейкова е професор по административно право и процес. Тя е доктор на науките по национална сигурност.
Декан е на Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. Автор е на много научни трудове и е носител на множество отличия и награди. 
Нейкова притежава богат управленски и административен опит. В периода 2001 - 2009 г. е била областен управител на Стара Загора.