Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература след завършен четвърти клас нареждат Русенска област на 7 място в страната с обобщена оценка мн. добър 4.97. В теста са участвали 1370 деца и са постигнали средно 72.07 т. при 70.46 т. за страната, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева.
Обобщената оценка на явилите се на оценяване по математика 1366 деца е добър 4.26.
За съжаление и в двете дисциплини се наблюдава около 6% спад на успеха спрямо миналата година.
При външното оценяване по български език и литература след 7 клас областта се изкачва на 4 място в страната след София, Варна и Смолян. Добро е класирането и по математика - 5 място, като тук освен повтарящата се от резултатите по български език призова тройка пред Русе е и Бургас.
В тази възрастова група общата картина спрямо оценяването миналата година се запазва без съществени изменения, но все пак с нюанси. Средният резултат по български език и литература е малко по-висок от този в страната. За пръв път от 3 години се наблюдава лек спад по математика, каквато е и националната тенденция. Успехът тук все пак е малко над средния за страната. 
При десетокласниците ножицата между българския език и математиката се отваря по-широко. 
По български областта е на пето място в страната, а по математика - на девето.
При матурите областта е на седмо място. Тук пълните шестици са 2, а двойките, за жалост, 210 от 1254 явили се на зрелостен изпит по български език и литература.