Конкурс за заемане на 265 свободни места за войници обяви Министерството на отбраната. Кандидатите трябва да са завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Одобрените ще служат в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево.
Изпитите са в три тура - физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване. Съгласно Закона за резерва на въоръжените сили, при равен бал на по-предно място се класира кандидат, подписал договор за служба в доброволния резерв. Кандидатите за войници, спечелили конкурса, се приемат, ако към датата на приемането не са навършили 40 (41 или 44) години, в зависимост от това дали вече са изпълнявали военна служба.
Конкурсите ще се проведат по график във военните формирования от 8 до 21 декември.
Срокът за подаване на документите е до 26 август. В Русе те ще се приемат във Военното окръжие на ул. „Княжеска“ 8.