Русенските пчелари, които имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерки B, C и D на Националната програма по пчеларство и вече са изпълнили инвестициите си, трябва да се разходят до Разград, за да подават заявления за плащане. Тамошната областна дирекция ще обслужва трите области Разград, Русе и Силистра. Заявленията за плащане трябва да се подадат в периода 7 май - 31 август.
Заявления по мярка А, Дейност III - „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин“ се подават в Централно управление на фонда.
Списък на кандидатите, подписали договор с клауза в условия на наддоговориране, за които има осигурен финансов ресурс по мерки и сектори на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г., ще бъде публикуван и периодично обновяван на електронната страница на ДФ „Земеделие“.