Третото и последно представяне на груповата изложба "Свобода?!" е тази вечер в плевенската художествена галерия "Илия Бешков", съобщават от културно-информационния център на Република Северна Македония в София.
Досега пътуващата изложба посети градовете Созопол и Ловеч.
АВТОРИТЕ
Включени са произведения на художниците от неформалната група "Конекция", които са от Северна Македония, но живеят и работят в София. Това са Перица Георгиев-Пепси (Скопие), Марияна Иванова (Виница), Зоран Мише (Охрид), Иво Пецов (Виница), Павел Целкоски (Охрид) и Мариян Дзингаров (Струмица). Има и творбите и на професори и преподаватели от факултетите по изобразително изкуство от Северна Македония - Беди Ибрахим, Йован Шумковски, Катерина Деспот и Сърджан Мичич.
Излагат и българските автори, професори и преподаватели от Националната художествена академия - Георги Янков, Нина Русева, Свилен Стефанов и Васил Колев, както и бургаската художничка Мария Алексиева.
ТЕХНИКИ, ПОХВАТИ, ЖАНРОВЕ
В изложбата най-застъпени са живописните произведения. Срещат се различни техники и авторски изкази които кореспондират със зададената тематична насока. От използването на различни форми на комбинация на художествени техники до еднородна живописна техника в конвенционален вид.
Използваните материали за живопис се движат в широк диапазон, с използване на маслени и акрилни бои, молив, креда, пастел, апликация на допълнителни материали към основата, която може да е хартия, платно или МДФ.
Графиката в най-голямата си част е представена с класическите графични техники - висок и дълбок печат, като линогравюра, мецотинто, акватинта, офорт, суха игла, както и комбинации между някои от тях, а също така в по-малка част е застъпен и дигиталния печат.
Плакатното изкуство е представено с творбите на двама от авторите. С използване на компютърните възможности за дизайн и дигитален печат, както и с уменията в областта на визуалната комуникация се представят Георги Янков и Марияна Иванова.
От общо 40 произведения, които съставят изложбата, три са фотографии от концептуални творби на македонския автор Йован Шумковски, които сами по себе си представляват отделна художествена единица.
КОНЦЕПЦИЯТА
"Думата свобода в последните години, особено след започването на пандемията, все по-често се чува в медиите и в разговорите между хората. Но, докато една криза е може би в затишие, вече се появява друга. От изолираността от другите, сега глобалният свят се намери в страх от военна, икономическа, политическа и друг вид кризи, които потискат чувството за свобода у човека", казва кураторът д-р Иво Пецов.
"Има множество произведения от областта на науката и изкуството посветени на темата за свободата, но колкото и да се опитваме да приложим добрия опит от историята, накрая винаги тъкмо нашите случаи на ограничаване са уникални и за тях няма откъде да се поучим за това как да стигнем до свободата. Или пък смятаме, че сме доста по-напред в еволюцията на човешкия вид и на нас примерите от по-близката и по-далечна история не биха ни свършили работа през нашия 21 век. Оттам и често използваната фраза, която изразява недоумение за нашата реалност - "Не е за вярване как е възможно това да се случва през 21 век". Всичко това сочи, че ние като хора най-вероятно се възприемаме по-напред в еволюцията от нашите предци, а примерите от историята, религията, науката ги смятаме за неизползваеми в нашия "напреднал" век. В търсене на това постоянно ново и постоянен технически напредък забравяме нашето несъвършенство и нуждата от по-дълбоко проучване на нас самите, на нашия вътрешен или духовен живот, покрай повърхностната ни посветеност на формите за материалното удоволствие", допълва д-р Иво Пецов.
"Може би наистина войната е част от човека като вид, но да воюваме за идеи, философии и естетически разбирания е по-възвишено от войната за материално надмощие над другите човешки същества. И докато на нас, художниците, може би не ни се обръща достатъчно обществено внимание, ние упорито се застъпваме за истината, а тя се таи точно в нас. Изкуството е пътят, който може да ни обединява и да носи мир и свобода на всеки, но този път е за искрените пътници", допълва още д-р Иво Пецов.
По думти му изложбата на 15-те автори е посветена на това нематериално понятие и акцентът е върху въпроса и визуалния отговор чрез творбите, за това как всеки автор поотделно реагира на усещането за нашата съвременна свобода.