Останки от християнски храм са локализирали археолози още в първи дни от проучванията на крепостта Урвич край село Кокаляне, съобщават от Национален исторически музей (НИМ).
Храмът е бил действащ към ХV-ХVІІ век. В руините му, наред със стотиците стенописни фрагменти, са  открити и интересни находки - три тройни ажурни наушника, изработени от сребро с псевдофилигран и припоени топчета. Предварителната датировка на накитите е от ХV-ХVІІ век. Те са намерени върху деструктиралите колони от тухли и хоросан, преграждали олтарната ниша.
Друг важен акцент сред находките е откритото ритуално погребение на църковна утвар, почти централно пред апсидата, от изток. То е поставено в малка яма, частично оградена с дребни камъни, където са били погребани кръст и кандило. И двата предмета са изработени от желязо, а трезорирането им трябва да бъде отнесено към времето, след края на функциониране на християнската постройка. Това най-вероятно се е случило в самия край на ХVІІ век или по-късно през ХVІІІ-ХІХ век, като трябва да отбележим, че погребението попада във височина над съвременния на сградата терен, уточняват от НИМ. Проучванията продължат до края на юли.

Както писа БТА, в началото на месец юли, археолози от НИМ и секцията за средновековна археология на Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките започнаха проучвания в цитаделата на средновековната твърдина. В проучванията участват студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и Нов български университет.