„В понеделник започвам срещите със звеното за управление на проекта на Водния цикъл. През последната година беше свършена много работа. Изградена и подменена бе 43 км канализационна мрежа. Само за последните два месеца са асфалтирани 25 км от разкопаните улици. В следващите месеци предстои да бъдат асфалтирани и останалите. Трябва да се подменят повече от 50 км водопроводи. Работи се по график“. Това заяви пред Медиапул новият управител на ВиК-Русе Илиан Милев, който в четвъртък бе избран на поста до провеждане на канкурс след внезапната кончина на дългогодишния шеф на ВиК Сава Савов.
 Преди да оглави водното дружество Илиан Милев е прехвърлил собствеността си във фирмите „Лорена 202“, „Монолит ВМ“ и „СтефПро“.
Именно внезапната кончина на управителя на ВиК Русе е причина да има забавяне в работата и проблем с организацията, защото се е получил вакуум, в който никой не е бил упълномощен да разписва заповедите, нарежданията за плащанията и на практика всички документи.
Междувременно Община Русе съобщи, че сезира Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за възникнали проблеми при изпълнение на мегапроекта за реконструкция и изграждане на нова ВиК инфраструктура. 
Те са констатирани при извършване на регулярните проверки от служители на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“, както и по постъпили множество сигнали и жалби от граждани относно липса на оградни пана около работните площадки, неукрепени изкопи, депониране на земна маса извън работните участъци и др, съобщиха от кметската администрация.
Общината настоява РДНСК да извърши проверки на редица обекти на ВиК дружеството за евентуални нарушения по Закона за устройство на територията, както и по отношение спазването на плановете за безопасност и здраве.