Заседнала секция от състава на румънски кораб  затвори временно вчера фарватера (плавателния път) по река Дунав край Белене, съобщи директорът на дирекция „Речен надзор - Русе“ към агенция „Морска администрация“ Иван Жеков.
Секцията е заседнала преди седмица, но днес румънски кораби, в опит да я освободят от плитчините, са я завъртели и тя е препречила и затворила временно фарватера. В района изчакват 15 кораба със секции.
Жеков обясни, че драгажният комплекс на изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) е в района на Белене и ще работи по осигуряване на необходимите за нормалното корабоплаване дълбочини.
По данни на ИАППД нивото при Русе вчера беше 48 см спрямо условната кота „нула“. Прогнозата за идните два дни е то да се покачи с 11 сантиметра.