Изложба в Регионалния исторически музей представя развитието на банките в града, които са важни и за България. Експозицията е дело на уредниците Кремена Тодорова и Диана Ботева от отдел „Нова история“ на музея.
Русе е водещ финансов център на страната след Освобождението. До средата на 20 век в града се създават и работят повече от 150 банкови институции и клонове на банки, банкерски и сарафски къщи, кредитни кооперации, спестовни каси и застрахователни дружества. 
„Виждаме още отпреди Освобождението развитието на банковото дело в Русчук, свързано със земеделските каси, които подпомагат производителите. Разбира се, това е една тенденция, която продължава във времето и след това. Но виждаме и първите банки - като банка „Гирдап“ и като първото българско застрахователно дружество „България“, които се създават в Русе. Причината е, че тук има бизнес, който има нужда от пари, но има нужда и от застрахователно дружество, защото има какво да се застрахова“, обясни директорът на културния институт проф. Николай Ненов.
„Гирдап“ е първото в страната спестовно акционерно спестително дружество. То е основано на 1 декември 1881 година. Шестнайсет години по-късно банката построява в центъра на Русе собствена двуетажна сграда с часовник на покрива. През 1913 г. пожар унищожава мансардния етаж. Две години по-късно сградата е ремонтирана и надстроена с още един етаж. Днес тя е любимо място за среща на русенци, наричано „Часовникът“. Отскоро в сградата се помещава и пресклубът на БТА. 
По време на съществуването си „Гирдап“ е една от двете големи български банки, заедно с Българската търговска банка. 
„Виждаме как във времето от една банка едни хора преливат в друга и става все по-ясно как капиталът се обвързва с индустрията“, каза директорът на музея. 
По думите му важни етапи от историята на Русе са обвързани с банките, защото те дават парите за изграждането на икономически или обществени сгради. На тях се дължи появата в града на Захарната фабрика, на Кожарската фабрика, а също и изграждането на Доходното здание.