Съдия Диан Василев вчера встъпи официално във втория си мандат като председател на Административния съд. Част от приоритетите на магистрата са надграждане на добрите практики в съда и внедряване на нови, утвърждаване на електронното правосъдие, периодично анализиране на проблемните области и повишаване на квалификацията на съдебните служители и други.  
Съдия Василев има над 20 години юридически стаж, от които 15 като съдия в административните съдилища в Разград и Русе.