Отстъпката от 25 стотинки на литър при зареждане на превозно средство би трябвало да влезе в сила в петък или в събота. Очаква се в днешния брой на Държавен вестник да бъде публикуван приетият от Народното събрание закон, след което търговците ще имат три дни, за да пренастроят софтуера си. Отсега е ясно обаче, че не всички бензиностанции ще се възползват от тази възможност. Причината е, че според приетите от депутатите правила те на практика трябва да кредитират клиентите си с въпросната отстъпка и да чакат с месеци държавата да им възстанови парите. Което изисква търговците да разполагат със сериозни оборотни средства.
За всяко зареждане на 50 литра гориво отстъпката възлиза на 12,50 лева. Ако на месец през бензиностанцията минават 10 000 автомобила, това прави 125 000 лева на месец.               

При условия, че държавата ще възстанови парите след два месеца, това значи, че трябва да се заделят 250 000 лева за оборотни средства, изчисли собственикът на бензиностанция „Антим“ Венцеслав Пенгезов. Според него извън големите вериги много много малко бензиностанции могат да си позволят такова нещо. А ако те не предоставят отстъпка, клиентите ще отидат другаде. Криза е, хората нямат пари за храна, така никой няма да се откаже от възможността да купи с 12,50 лева по-евтино, смята Пенгезов.
Трудности, а вероятно и опашки ще предизвика и усложнената процедура при зареждане. За да получи отстъпката, потребителят трябва да представи талон на моторното превозно средство, което трябва да бъде от категория L или M1 (мотопеди, мотоциклети, АТВ-та или автомобили) и те трябва да са за лично ползване, а не за фирмено ползване, т.е. да са собственост на гражданин. Крайният разпространител задължително издава фактура на физическото лице за извършена доставка на моторни горива, за която се предоставя компенсация. Тя се издава заедно с фискалния бон. Във фактурата задължително се посочват идентификационен номер (EГН или ЛНЧ) на физическото лице, посочено в талона на моторното превозно средство, и размерът на предоставената компенсация. Необходимо е и персоналът да бъде обучен да обработва този обем лични данни, който досега не се е изисквал. Досега никога не се е налагало да се представя регистрационния талон на автомобила, за да се зареди гориво. И проверката ще отнеме време чисто технически.
Важно е да се знае и че на колонките на бензоностанциите ще фигурира цената без отстъпката. Тя ще се появи чак когато човек отиде да плати и получи хактурата си. Така че най-добре е да се попита в бензиностацията дали тя предлага отстъпка или не, пред да започне наливането на гориво в резервоара. В противен случай на касата може да се получи неприятна изненада.