Недомислената наредба за пререгистрация на автомобилите с газови уредби на транспортното министерство до 1 март догодина продължава да предизвиква смут. МВР вече уточни, че няма да има санкции, но вчера бе дадено ново пояснение. В регистрационния талон ще се вписват устройствата за алтернативни горива, които се монтират след 1 март догодина. За всички останали е достатъчно да имат документи от сервиза, където са им поставили газовите уредби и паспорт, в който се отбелязват техническите прегледи.