Общинският съвет в Русе да приеме декларация срещу експулсирането на дипломатите от генералното консулство на Русия в Русе, искат председателят Иво Пазарджиев, Луиза Попова и Владо Владов - и тримата от ВМРО.
„Подобно действие ще повлияе пряко не само върху дългогодишните отношения между двете държави, но ще доведе и до негативни последици за местните предприемачи, които в дейността си разчитат на услугите на консулството“, мотивират се вносителите на предложението.
„Апелираме за преосмисляне позицията на управляващите и запазване на тази дипломатическа институция, която е важна и знакова за нашия град“, се казва в текста на проектодокумента.
Генералното консулство на Русия в Русе ще бъде затворено за не по-малко от месец. То обаче не е закрито и ако Русия реши, може да изпрати дипломати, които да заменят експулсираните.