Община Тервел ще отдаде под наем за идващата стопанска 2022-2023 година т.нар. маломерни имоти от поземления си фонд, без да обявява търг или конкурс, става известно от предварителния дневен ред на предстоящото днес заседание на Общинския съвет. Той ще определи кои точно парцели под десет декара да предостави на стопаните за отглеждане на полски култури.
Ниви, лозя, дворни места и други малки площи ще се предложат в землищата на 21 селища, според доклада на кмета на Тервел Симеон Симеонов до Общинския съвет. С най-много маломерни имоти общината разполага край селата Градница, Войниково, Брестница, Кочмар. Ще се предлагат парцели и край Ангеларий, Балик, Полковник Савово, Поп Груево, Коларци, Нова Камена, Орляк и други села.
Общинският съвет трябва да утвърди предложението годишната наемна цена за един декар да бъде колкото началната тръжна наемна цена, определена със заповед на министъра на земеделието за парцели от държавния поземлен фонд край Тервел за отглеждане на едногодишни полски култури.