Енергийната система се променя и в бъдеще все по-често електроенергията ще се произвежда там, където се консумира. Това каза министърът на енергетиката в оставка Александър Николов, цитиран от пресцентъра на ведомството, по време на XIII Зелен форум - трансформация от хората за хората. Той обърна внимание върху сериозността на проблема със загубите по мрежата, който би се решил, ако мястото на производство е близко до мястото на потребление на електроенергията. В България в момента загубите са около 8 процента, които ако бъдат спестени, това е сравнимо с производството на още един ядрен блок, посочи енергийният министър.
Затова в момента Министерството на енергетиката работи активно за насърчаването на проекти за собствено производство за бизнеса и домакинствата. Широки възможности за това предлага Планът за възстановяване и устойчивост, но все още съществуват редица проблеми пред реализацията на подобни проекти, смята министър Николов. На първо място, липсата на достатъчно яснота и информираност е сериозна пречка; схващането, че тези проекти са трудни за финансиране, също поставя психологически бариери. Затова министерството работи върху възможностите за привличане на банки и други финансови институции за реализация на такива проекти.
Нарушените вериги за доставки заради войната в Украйна също са проблем, допълни Николов. По думите му България разполага с отлични природни условия за децентрализирано производство на енергия от ВЕИ - слънчевата радиация в страната е една от най-ефективните в Европа; хидроенергийният потенциал е важен от гледна точка на възможностите за балансиране. Това е важен фактор за запазване ролята на страната като балансьор на електроенергийната система в целия регион, заяви Николов. В бъдеще проблемът с балансирането при децентрализирано производство на електроенергия, така че профилът да съответства максимално на профила на конкретния консуматор, ще се решава с нови технологични решения - водород, смарт системи и други, добави енергийният министър в оставка.