Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2022 г. ще разгледа днес Столичният общински съвет (СОС) на заседание, което започва в 10:00 ч., съобщиха от пресцентъра на съвета.
С осигуреното от бюджета на Столична община финансиране се гарантира развитието на талантливите деца и възможностите им за изява.
Предоставянето на стипендии по Наредбата за закрила на деца с изявени дарби е част от политиката за образование на Столична община за стимулиране интересите и способностите им и осигуряване на подкрепа за личностно развитие.
На днешното заседание СОС се очаква да одобри отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство” на Столична община  за 2021 г.
Общинските съветници ще разгледат и доклад относно приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2022 година, както и друг доклад относно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2022 година.
СОС предстои да разгледа отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2021 година, както и доклад за промяна в Правилата за работа на Програмата на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки.