От 29 на 63 лева или ръст от 117 процента бележи средната рента на декар земеделска земя в Русенска област, показват данните на националната статистика за десетгодишен период. Това е пряк ефект от главоломното поскъпване на земята, което потвърждава аксиомата, че инвестицията в ниви винаги е много печеливша. Защото, както обичат да се шегуват консултантите, това е единственото нещо, което вече не се произвежда и няма аналог. От 2011 до 2021 год(От стр.1)ина цената на нивите в Русенско се покачва от 432 на 1295 лева или цели три пъти.
Това означава, че земеделската земя е поскъпвала средно с 11,6% годишно, а рентите се покачвали средно с 8% - темпове много над инфлацията. Така нивите отговарят на всички условия за идеална инвестиция - купуваш актив, чиято цена се покачва, а той носи редовна доходност, чийто размер също расте. Настоящата година най-вероятно ще засили още повече тази тенденция, тъй като според хора от бранша цените на нивите вече са около 2000 лева за декар, а в най-търсените землища се търгуват дори на по-високи цени.
Според данните на статистиката най-скъпо през миналата година са се продавали нивите в община Сливо поле - средно 1568 лева за декар, Борово - 1429 лева, Иваново - 1362 лв./дка. Най-евтино върви земята в община Ценово.
Размерът на рентите следва малко по-различно разпределение. Най-добре са плащали арендаторите в Сливополско - средно по 76 лв. На второ място е община Русе - 69 лева, а най-ниски са били рентите в Борово, въпреки че там земята е сравнително скъпа. Цифрите обаче ще растат - и заради инфлацията, и заради интереса на кооперациите и арендаторите да задържат обработваните площи.