Заводът за електро-заварени тръби на „Стийлимпекс“ в Русе вече е изцяло енергийно независим. Покривът на халето с площ 7000 кв. метра е покрита с фотоволтаици със сумарна мощност от 930 кВт. Очаква се тя да покрива на 100% необходимата за производството електрическа енергия. Предстои сертифициране на дружеството за компания, използваща 100% енергия от възобновяеми източници.
Заводът бе пуснат в експлоатация на 29 април миналата година. Оборудван е с нова линия за надлъжен разкрой на рулони и три съвременни високопроизводителни италиански тръбни линии за производство на кръгли тръби, правоъгълни и квадратни профили, овали и елипси. Компанията разполага със собствена лаборатория за изпитания на механичните свойства на входящия метал и на стоманените тръби и профили. 
„Стийлимпекс“ ООД произвежда стоманени електрозаварени тръби и търгува с плоски стомани и стоманени изделия. Нейни основни клиенти в България и Европа са фирми в областта на строителството, мебелното производство и производството на части за автомобилната промишленост, производители на бойлери и отоплителни уреди. Централният офис на фирмата е във Варна, но производственото звено е в Русе. Понастоящем в компанията работят над 70 души.
Покриви от фотоволтаици изглежда ще стават все по-често гледка, защото вече доста русенски фирми прибягват към тази инвестиция, за да се спасят от високите цени на тока. Свои соларни централи вече имат „Делта Текстил“, „Мегахим“, „Експрес сервиз“ и множество други по-малки предприятия.