Ректорът на Икономическия университет във Варна проф. Евгени Станимиров ще представи в Русе новата си книга „Многомерна стратегия за вашия бизнес“, посветена на работещи и многократно проверени в практиката решения за бизнеса в различни сфери от биопродукти и строителство до продажба на мебели, битова електроника, услуги и много други. Срещата с него ще започне в 18 часа на 21 юни, вторник, в зала „Европа“ на Доходното здание.
Освен ректор на най-старото висше търговско училище в България, проф. д-р Евгени Станимиров е в управителните съвети на Съюза на икономистите в България, Асоциацията на специалистите по корпоративна социална отговорност, Варненски цифров иновационен хъб и член на контролната комисия на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството. Наред с това е и успешен бизнес консултант. Като маркетингов експерт е участвал в над 35 проекта, финансирани от ЕС и Световната банка.
За „Многомерна стратегия за вашия бизнес“ председателят на Българска асоциация по маркетинг проф. д-р Веселин Благоев казва: „Това е безспорно най-полезната книга по управление на бизнеса, издавана у нас през последните 30 години!“, а проф. Боян Дуранкев допълва: „Имахме нужда от такава книга, в която чрез ясен език и с богати примери се описва конкретно и задълбочено логиката и технологията на разработката на стратегия за всеки бизнес“.

- Проф. Станимиров, книгата ви „Многомерна стратегия за вашия бизнес“ се превърна в събитие в сферата на маркетинга. Какво всъщност е многомерна стратегия, какво означава изграждането на отношенията с пазара стъпка по стъпка?
- Вие частично давате отговор на поставения въпрос. Уинстън Чърчил беше казал, че отношението е нещо малко, но с много голямо значение. Каквато и стратегия да разработи един бизнес, ако липсва отношение към клиентите, няма как да бъде успешна. Нещата започват с отношение към нашия продукт и нашите служители. Ние трябва да уважаваме първо онова, което предлагаме, и да сме убедени в полезността му за клиентите, на които го предлагаме. Силно препоръчително е служителите ни да вярват в качествата на продукта и това непременно ще намери позитивна проекция върху пазара. Служителите са тези, които контактуват с клиентите и те са първите рекламисти на нашия бизнес. 
В случай че собствениците на бизнес се грижат за своите служители, на свой ред служителите ще се погрижат за клиентите, а клиентите ще върнат жеста
в по-големи обороти от продажби и разпространяване на позитивна информация за нашия бизнес. Това обаче е валидно само в случай на правилна селекция на служители, които изповядват основните ценности на изградената фирмена култура. Стратегията по принцип е многомерен, многоплоскостен, многоаспектен феномен. Тя е жив, пулсиращ организъм, който следва да се пренастройва съобразно условията на бизнес средата.
- Дайте пример за многомерна стратегия на една малка фирма, която иска да подобри пазарното си представяне. Кое е доминиращото в случая - бюджетът или идеите, и защо?
- Стратегията на всяка фирма, независимо от обхвата й, е обвързана с прилагания бизнес модел. Това включва: стойностното предложение на компанията; клиентите, които обслужваме; взаимоотношенията с тях; използваните дистрибуционни канали; ключовите дейности и партньори; ключовите ресурси; източниците на приходи, разходната структура. Дилемата между бюджет и идеи е интересна, защото без свежи и различни идеи няма как да бъдем иновативни, дори при наличие на средства. Но и без финансова обезпеченост, идеите ни не могат да се реализират. И все пак аз бих избрал добре обмислените оригинални идеи, които имат ясен план за внедряване с проектиран таргет от клиенти и ползи. Защо? Защото
свежите и работещи идеи винаги биха намерили финансиране
Инвеститорите са интелигентни и прагматични хора, които оценяват възвращаемостта на вложените средства.
- Какъв съвет бихте дали на прохождаща фирма с малък капитал? Нямам предвид стартъпите, те са отделна територия, а примерно нова компания за производство или предлагане на масови стоки и услуги - пекарна, сервиз за техника, производство на плодове и зеленчуци, пакетиране на храни. Това са все заети ниши, как се намира място в тях?
- Аз съм убеден, че заемането на всяка следваща ниша отваря други ниши, които чакат да бъдат усвоени. Пазарните прозорци и пазарните ниши не са територия, заделена за стартъпите, и не зависят от жизнения цикъл на компаниите. Има много примери за установени компании, които тестват нови и нестандартни идеи. Пазарните ниши са чудесна тестова среда за това, но трябва да се внимава да не се увреди имиджът на бранда. Ето защо в такива случаи може да не се разчита само на екстензиране на съществуващи брандове, а по-скоро на опит за разработване и налагане на нови брандове.
Съветът ми към прохождащи фирми с малък капитал е да прецизират своя бизнес модел - на кого искат да продават своя продукт, какво ще предложат, защо мислят, че това е полезно 
за избрания пазар, как ще достигнат пазара и т.н.
- Този въпрос е свързан с предходния - какво бихте посъветвали един млад човек, който иска да започне свой бизнес, в коя сфера да се насочи?
- Изборът на сфера зависи от няколко неща. Първо - да обича това, с което се захваща. Бизнесмените винаги са на показ и страшно им личи дали им доставя удоволствие това, с което се занимават, или не. Второто условие е идеята ни да има търсене от страна на ясно разграничим пазар (нямам предвид непременно географски разграничим). Това ще ни даде идеи как да комуникираме своя продукт, за да предизвикаме желани реакции. Трето - още в началото по възможност да виждаме връзките с други свързани идеи и бизнеси. Такъв подход ще ни даде възможност за мащабиране на бизнеса. Все пак в бъдеще трябва да търсим възвращаемост на вложените ресурси - време, пари, нерви.
- Интернет преобрази бизнеса, но там все още има един нерешен докрай въпрос - доверието на клиентите, а то е подложено на натиск заради периодичните скандали за измами в онлайн предлагането на стоки и услуги, как се решава този проблем?
- Сложен въпрос, но за щастие е решим. Маркетингът може да бъде полезен чрез изграждане на доверие в бранда и компанията. 
Поддържането на перманентна обратна връзка с аудиториите намалява възприетия риск
от транслиране на невярна, подвеждаща информация и измами.
- Една от темите в книгата е диагностика на собствения бизнес, как става това?
- Диагностиката е стандартна процедура за всяка компания, независимо от размера й и сферата на дейност. Диагностиката в бизнеса много прилича на проследяване на здравословното състояние на един човек - през определен период от време се инициират „засичания“ по избрани показатели и се правят заключения за здравословното състояние. При необходимост се предприемат мерки или се пускат допълнителни изследвания, за да се установи проблемът. 
Диагностиката обаче няма за цел само да установи проблеми. Тя може да ни насочи и към области на неусвоени възможности
и да отвори съвсем различно поле за пазарна реализация.
- Пишете за опознаване и разграничаване на клиентите, кажете малко повече за това.
- Връщам се отново към бизнес модела и стратегията. Всеки бизнес модел се базира на клиентите, които обслужваме или искаме да достигнем в бъдеще. Клиентите са много различни от гледна точка на потребности, предпочитания, вкусове, покупателни възможности, чувствителност към различни елементи от офертата ни и др. Това означава, че 
един стимул може да предизвика реакция сред определени клиенти, но сред други да няма ефект
Ето защо ние трябва да знаем кои са ни клиентите, приблизително какви характеристики имат, колко често купуват, каква им е средната стойност на покупка и др. На тази база можем да проектираме прогнозните си продажби. Въз основа на маржините, с които работим, можем лесно да калкулираме очакваните печалби на бизнеса си по пазари, по брандове, по търговски обекти.
- Икономиката се намира в трудно положение - инфлация, тревожни очаквания и сред бизнеса, и сред гражданите. Как маркетингът може да помогне в такива случаи?
- Маркетингът няма за цел само да информира пазара за наличните бизнес оферти. Чрез маркетинга ние изграждаме определена позиция на предлаганите брандове - т.нар. пазарно позициониране. Чрез маркетинга помагаме на хората да се наслаждават на определени преживявания, можем да ги върнем далеч в миналото или да проектираме все още несъществуващ свят. Например един комплекс, в който се предлага прясно приготвена риба, може да разкаже историята на собственика и мечтата му/й далеч преди да разработи този бизнес. Това създава усещане за споделеност и съпреживяване. Но чрез маркетинга ние 
трябва да се стремим да поддържаме висока информираност сред клиентите ни
за параметрите на офертата (продукт, цена, отстъпки, промоции и др.), както и да „управляваме“ (в добрия смисъл на думата) очакванията на нашите клиенти. И отново се връщаме към отношението. Добрият маркетинг не трябва да създава усещане, че някой иска нещо да ти продаде. Напротив - качественият маркетинг следва да подсказва, че продавачът действа в интерес на клиента. Когато клиентите осъзнават, че отношението към тях е открито и честно, техните очаквания по отношение на съответния бизнес не са подвластни на нездравословни инфлационни спекулации.
- Една от болните теми на пазара на труда е следствие на комбинацията на няколко фактора - демографска криза, недостатъчна квафиликация на младите хора и слабо желание за работа. Такава ли е наистина картината и има ли оптимизъм, че може да се подобри?
- Демографската криза е обективна. Другите два фактора не са толкова еднозначни за тълкуване. Мисля, че квалификацията е с далеч по-нисък приоритет пред ценностната система за всеки работодател. Квалификацията се развива сравнително бързо при условие, че младият човек е мотивиран, иска да се научи и споделя ценностите на компанията, която му е дала шанс за кариерна реализация. 
Желанието за работа може да бъде „отключено“ чрез натискане на правилните бутони 
за стимулиране на поведението на младежите. Но тези бутони са различни за отделните хора - за едни е заплащането, за други е възможността за кариерно развитие, за трети е работната среда или комбинация от няколко фактори.
- При всяка криза бизнесът намалява първо инвестициите в реклама. Как оценявате това?
- Правилният отговор е „зависи“. Част от разходите за реклама винаги са изхарчени напразно, но все още не сме открили коя точно част да си спестим. Има обаче методики, с чиято помощ можем да се ориентираме как да рекламираме (какво да кажем, кога да кажем, с каква честота и т.н.). 
Ограничаването на средствата за реклама може да бъде и груба грешка
предвид функциите, които тя изпълнява. Една от функциите на рекламата е антициклична и стимулираща. В случай, че е правилно изпълнена и насочена, тя може да играе ролята на инструмент за противодействие на кризите.
- Вие много добре познавате българската икономика, каква е оценката ви за бизнеса в Русе - как градът и регионът стоят на националната карта, какви са предимствата и слабите му места, има ли неизползвани възможности и какви са те?
- Това е огромна тема. Русе има традиции и е много активен по линия на трансграничното сътрудничество. В този смисъл бизнесът в града и региона имат своето специално място не само на националната карта. Неслучайно посочвам това, защото не трябва сами да си поставяме ограничения само в национален план. 
Убеден съм, че има много неоползотворени бизнес възможности
Уникален за града и региона е Русенският университет с широка палитра от професионални направления и много активна изследователска и развойна дейност. Бизнесът трябва да се възползва от този потенциал и да създава условия за развитие на идеите на младите специалисти. Като споменавам за идеите, не мога да не отбележа и това, че, за съжаление, у нас само 0,8% от микро- и малките предприятия правят иновации. И това е резултат от недостатъчно самочувствие, липса на пазари или на финансиране. За радост, и трите неща зависят от нас. Вярвам, че най-добрата ръка за помощ се намира в края на собствената ни китка. Ето защо трябва сами първо да повярваме в собствените си възможности и смело да реализираме идеите, които имаме. В случай, че идеите са добри и имаме отлична комуникация, ще намерим инвеститори, които ще ни подкрепят да ги реализираме. Намирането на правилните инвеститори се предшества от предварително изграждане и тестване на точния и работещ за нашата компания бизнес модел.