Отдавнашната мечта на хора, които се занимават с литература, да бъде събрана и написана литературната история на Русе, прави сериозна крачка към своето осъществяване. Приносът за намеренията, огласени още преди повече от десетилетие от русенски литератори и преподаватели по български език и литература в Русенския университет, е на двутомния сборник „Русе - град на словото“. Той е плод на задълбочена и мащабна работа на неколцина посветени на словото русенци и е издаден в университетското издателство „Епископ Константин Преславски“ в Шумен. Двутомникът ще бъде представен в Русе тази вечер от 18 ч в Историческия музей. Ще гостува проф.Веселин Панайотов от Шуменския университет, който е и рецензент и вдъхновител на проекта. 
Първата част на изданието е посветено на статии и студии с изследователски характер, които очертават параметри от писателското минало на Малката Виена.
Иво Братанов разказва за основателя на русенското книжовно средище Параскев Дамянов и за текстовете на Елин Пелин в русенското издание „Извор“, Живодар Душков разказва за първите публикации с русенски адрес на Ангел Каралийчев и за Никола Фурнаджиев, Мира Душкова размишлява върху младежките литературни издания между двете войни от миналия век и върху Майкъл Арлен като „писателя от ерата на джаза“. 
Втората част включва ценния и напоследък преоткрит жанр на литературната анкета. Анкетите са дело на Звезделина Братанова, която е автор и съставител на втория том на изданието. Литераторката е провела разговори с поетите Здравко Кисьов (няколко години преди кончината му) и неговия син Роман Кисьов, с литературната фамилия на Живодар Душков, Свежа Дачева и Мира Душкова, с Татяна Живкова, Иглика Пеева и Нели Пигулева, с издателя Светлозар Гиндянов и суниверситетския преподавател, полонист и преводач Камен Рикев.