Нови мандати на д-р Цветан Райчинов и на д-р Теменужка Матева начело съответно на ДКЦ 1 и на Центъра за психично здраве ще гласуват общинските съветници. Двамата утвърдени здравни мениджъри нямаха конкуренти на обявените за постовете конкурси и ги издържаха в високи резултати.
Същевременно ще бъде разгледано искането на Психодиспонсера за продължаването с нови 10 години на договора за безвъзмездно ползване на общинската сграда на ул.“Янтра“ 5, излизаща пред ректората на Русенския университет.
Там е настанен Детско-юношеският център за психично здраве, в който се извършват консултации на деца, родители и широк кръг специалисти, има и дневен стационар с капацитет 35 места.