Близо 3,1 милиона лева за здравеопазване залагат общините от областта в бюджетите си през 2014 година. За социални дейности са отделени малко под 7,5 млн. лева. Най-много пари са предвидени за образование - близо 35 млн., като за Русе са над 28 млн. лева. Това стана ясно на заседанието на звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социални услуги в региона за периода 2013-2015 г.
В отчета си за миналата година общините отбелязват ръст на новите социални услуги за хората в неравностойно положение. Изпълняват се проекти за личен асистент и социален помощник със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси“. През април звеното за мониторинг ще актуализира оперативния план на стратегията.