Приключи шестата археологическа експедиция в землището на Таш баир край Новград. Проучванията стартираха през 2018 година и са част от българо-германски изследователски проект. Нейн ръководител е професор Свен Конрад от университета в германския град Тюбинген. Ръководител от българска страна е д-р Георги Иванов от Националния археологически институт при БАН.
Последната експедиция изследва поречието на река Янтра между селата Новград и Джулюница. Предполага се, че първите заселници са се установили в този район преди около 1500 години преди новата ера. В подкпепа на тази теза говорят събраните от бившия директор на музея в Свищов Стефан Стефанов находки.
Проучено е и укреплението Неокастро, построено през Второто българско царство и смятано основоположник на село Новград. В скалите над Янтра в околностите на селото има останки от скален манастир, оценен като значим и вече регистриран като археологически паметник със съдействието на Евгени Георгиев от русенския музей.
Работата по проекта ще продължи в края на лятото, когато ще се възобновят разкопките в района на Таш баир.