Районен съд-Дулово организира „Ден на отворените врати“ на тема „Открито за съдебната власт“, съобщиха от съда. Инициативата е насрочена за 1 юни от 10:00 часа.
Всички желаещи ще могат да се запознаят с организацията на работа на съда, с функциите на съдебните служби и с отделни съдебно-административни процедури. Ще бъде осигурен свободен достъп до деловодствата на съда – наказателно и гражданско, бюро „Съдимост“ и до съдебните зали.
Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.
Всички гости ще получат полезни информационни и образователни материали за съдебната власт.