Очакваната средна продължителност на предстоящия живот за населението на област Русе, изчислена за периода 2019-2021 г., е 72,9 години, като спрямо предходния период намалява с повече от година, показват данните на Националната статистика. Намаление се отчита за втори път път в последните десет години и причината, естествено, е пандемията, тъй като Ковид-19 прекрати преждевременно живота на хиляди.
Очакваната продължителност на живота се определя на база на настоящата възрастова смъртност, като се предполага, че положението няма да се промени. От 2010 г. до 2019 г. тя неизменно се покачваше, като за 9 години се увеличи с точно 1 година - от 73,5 на 74,5 г. Коронавирусната пандемия обаче с лекота заличи този ръст и ни върна назад. 
Според последните статистически данни жените в Русенско живеят със 7 години повече от мъжете. Те достигат средно 76,5 години, докато силният пол остава под границата от 70 години - средно 69,5 г.
Русенци живеят по-малко, отколкото средното в страната, показват още данните на статистиката. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната е 73,6 години - с една година под миналогодишната й стойност. Очакваната продължителност на живота варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали. Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.4 години по-висока (74.3 години) отколкото на населението в селата (71.9 години). Спрямо 2011 г. за населението в градовете е намалялa с 0.3 години, а за населението в селата - с 0.1 години.