Седемстотин и един дни са нужни, за да стигне нова терапия до българските пациенти с онкологични заболявания, сочи доклад на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации. Докладът е бил представен по време на работна среща днес между представители на Българското онкологично научно дружество (БОНД) и на Националния онкологичен алианс, съобщиха от БОНД.
В ЕС този срок е средно 545 дни. Експертите са обсъдили основните цели и приоритети, залегнали в Националния противораков план, както и оставащите стъпки до неговото финализиране и приемане от страна на Министерство на здравеопазването.
В България липсват адекватна превенция и работещи скринингови програми в страната, е казал поф. Асен Дудов, медицински онколог. Ако имахме такива, щяхме да диагностицираме рака на гърдата, както и много други заболявания, в доста по-ранен стадий, е допълнил той. Лекарят е изразил надежда, че с приемането на Националния противораков план и започването на дейностите по него, ще бъде възможно болните да се диагностицират в ранен стадий, както и че ще се осигури равен достъп до съвременно лечение за българските граждани. 
Данните от национално представително проучване, извършено през 2021 г., сред над 300 пациенти, по инициатива на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, показват, че удовлетвореността на пациентите е висока (до 86 на сто) в онези елементи на лечението, когато са стигнали до специалист в съответната област. Тя намалява (86-71 на сто) в елементите на лечението, при които срещите със специалист са по-редки, и е най-ниска (под 50 на сто) в области като палиативни грижи, проследяване, вторична профилактика и превенция на метастатични процеси.
По-голямата част от респондентите в проучването (88-89 на сто) са посочили възможността да бъдат напълно информирани на всяка стъпка от лечението и достъпа до най-добрите специалисти в областта като изключително важни приоритети. Проучването е проведено онлайн сред пациенти, засегнати от различни онкологични локализации и лекувани в България.