Отговорите на задължителните зрелостни изпити по профилиращ предмет са публикувани в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН), в рубриката "Общо образование" - Държавни зрелостни изпити. Това съобщи пресцентърът на МОН.
Космосът, "умният град" и естетическият вкус бяха сред темите, по които писаха зрелостниците на втората задължителна матура днес. В зависимост от избрания предмет някои създаваха текст или софтуер, други решаваха практически казуси. Най-много абитуриенти провериха знанията си по чужди езици.
До втора матура бяха допуснати 42 127 дванадесетокласници. Близо 24 000 от тях положиха държавен зрелостен изпит по един от 18 предмета от профилираната подготовка.
Над 18 000 зрелостници се явиха на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Близо 8500 от тях трябваше да се справят с писмена тема, а над 2000 - да решават тест. Повече от 7500 защитаваха дипломен проект.
Резултатите от всички изпити трябва да са готови до 8 юни.