Проф. дин Костадин Рабаджиев и доц. д-р Георги Николов бяха удостоени с почетен знак на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със синя лента. Решението е на Академичния съвет на СУ, а церемонията се състоя в Аулата на Ректората.

Отличаването на двамата учени - археологът проф. Рабаджиев и историкът доц. Николов е част от честванията на четири годишнини, които се навършват през 2022 г. - 134 години университетско преподаване на история; 102 години от създаването на Катедра “Археология”; 50 години от отделянето като самостоятелен на Историческия факултет; 20 години на специалност “Архивистика и документалистика”. За своето академично слово проф. Рабаджиев избра да разкаже за работата по интерпретацията на саркофага от с. Чавдарци (Лъжене), Ловешко. Специалистът по средновековна българска история доц. Георги Николов се спря на управлението и гибелта на цар Самуил. 
Церемонията продължи с връчването на дипломите на завършили студенти на Исторически факултет - 115 бакалаври и магистри, като 11 от тях са пълни отличници.

Деканът на ИФ доц. д-р Мира Маркова отбеляза в изказването си пред младите специалисти, че усещането за справедливост липсва в нашата съвременност и това натежава в обществото ни. Тя им напомни, че със спарведливостта те се борят и за свободата. В нашата съвременна реалност, когато ставаме свидетели на чудовишна война в сърцето на Европа през ХХI в., както и на задкулисие, политически пазарлъци и нечестни игри, именно вярата, че сме родени свободни осмисля съществуването ни, посочи тя и напомни, че свободата е и отговорност. Онова, което ми се иска да запазите от Историческия факултет, е точно усещането за свобода. Няма по-свободен факултет от Историческия, каза още тя. Доц. Маркова напомни на абсолвентите, че призванието им е борбата за истината. Ние правим наука, борейки се за истината с достоверността на историческите извори. Но, ние като историци, оставаме чувствителни и към човешката болка и страдание, защото знаем колко деструктивна сила е войната, каза още тя в словото си.
Заместник-ректорът на СУ акад. Николай Витанов отлбеляза, че историята е особена и много специална наука. Това е наука, която променя самата история, по думите му. Той отбеляза, че в никоя друга наука, дори в неговата физика, лъжата не може да има такива опостушителни последствия, както в историята. Свидетели сме как в наши дни манипулирането и фалшифицирането на историята се използва за оправданието на агресията над други държави, как кражбата на история се използва за създаване на фалшиво самочувствие и разделение, каза още той и призова младите хора да носят факела на истината винаги със себе си. Не се изкушавайте от евтината популярност на гръмката и красива лъжа, допълни той. 
Част от отбелязването на четирите годишнини е документална изложба, посветена на знакови моменти от миналото на Историческия факултет - “Един факултет – четири годишнини”. Организирана е и тържествена научна сесия, която ще се състои утре.