Русе е лидер по брой договорени проекти по оперативните програми и програмата за развитие на селските райони сред останалите областни градове в Северен централен район на България. Това показват данните на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН 2020), съобщи управителят на Областния информационен център в крайдунавския град Диана Аврамова.
Русе е водач и по отношение на брой бенефициенти, размер на безвъзмездната финансова помощ и обща стойност на проектите. След него се нареждат Велико Търново и Габрово. Търговище и Разград имат почти два пъти по-малко проекти. 
„Като се има предвид, че населението и бизнесът на нашата област са съсредоточени главно в Русе, не е изненада, че от 1527 проекта в областта 1255 са на бенефициенти от община Русе“, каза Аврамова.