Всеки пети жител на Русенска област изпитва материални лишения, а 70,6 хиляди живеят в риск от бедност или социално изключване. Това показват данните за стандарта на живот през 2021 година на Националния статистически институт. Линията на бедност е изчислена на 517 лева месечно и под нея живее 25% от населението на региона. За бедно се смята лице, живеещо с под 6199 лева годишно. За четиричленно семейство с две деца границата е 13 018 лева годишно или 1085 лева на месец.   

Данните изглеждат стряскащо, но това е така най-вече защото линията на бедност е качена по-високо - от 445 през миналата година на 517 лева. Според приетата в Европейския съюз методология, линията на бедност се изчислява като 60% от средния нетен доход на едно лице от домакинството, така че е относителен, а не абсолютен показател и винаги някакъв процент от населението ще бъде под чертата.  
Живеещи в материални лишения са 19% от населението на областта при 23,2% през 2020 г. От основни продукти и услуги се лишават 15,6% от мъжете и 22,2% от жените.
33,1 хил. са мъжете в областта в риск от бедност или социално изключване съгласно приетите в стратегията „Европа 2020“ критерии. Жените са чувствително повече - 41,7 хил..
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Ако в доходите на русенските домакинства се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 19% до 33,3%. Ако се изключат и пенсиите, бедните нарастват до 44.9%.
По отношение линията на бедност Русе се изкачва три места нагоре и вече е на 5-о място в страната след София (столица)  - 733 лв., Перник (592 лв.), Кюстендил (539 лв.) и София област (529 лева). Областите Пловдив, Варна и Бургас, където средните заплати са доста по-високи отколкото в Русе, остават след нашата област по линия на бедност. Най-вероятното обяснение е, че неравенството в доходите там е по-високо и най-добре платените издърпват средната заплата нагоре, но останалите нямат чак толкова високи доходи.
Положителна за Русе тенденция е, че социалното неравенство намалява за поредна година, показват данните на статистиката. Отношението между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата е 6,1 пъти, при 6,8 пъти за предходната година. Този коефициент пада за втора поредна година, но все още остава доста висок. През 2014 г. най-богатите печелеха само 4,2 пъти повече от най-бедните.
Коефициентът на Джини, който е най-използваният в света за определяне на разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общество, показва същата тенденция. За Русе той е 34,6 и спада спрямо предходната година, когато беше 35. Средният за страната показател е 39,7.